• Nesim Tahirović


Adresa:
Goli brijeg 9,
75000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Telefon:
++387 (0)35 294 300

Mobilni telefon:
++387 (0)62 611 311
++387 (0)61 650 291

E-mail:
info@nesimtahirovic.com